Home / BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU / Контролне листе

Контролне листе

 

Ове две инспекцијске контролне листе су објављене на сајту Министарства рада, користе их инспекција рада и инспекција БЗР и представљају одличан алат како за лица за БЗР, тако и за послодавце.

 

Лица за БЗР помоћу њих могу да провере да ли су урадила сва БЗР документа.

Послодавац помоћу ових листи може да провери ангажовано/запослено лице за БЗР, кадровску службу...

 

Документа су у ПДФ-у.

Контролна листа - Интегрисани инспекцијски надзор (радни односи и БЗР)

Контролна листа - Инспекцијски надзор - Општи део из области безбедности и здравља на раду

Контролна листа - Инспекцијски надзор из области дечјег рада

Контролна листа - Инспекцијски надзор - градилиште

Контролна листа - Инспекцијски надзор у области радних односа

Контролна листа - Редован инспекцијски надзор над применом закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

Контролна листа - Инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду у шумарству

 

Овде можете да прочитате:

 

Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите ("Сл. гласник РС", бр. 118/2017)

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

Инструкција о поступању инспектора рада приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

 

Инспекција рада телефони (контакти) (на дан 11.12.2017.)

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube