Home / BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU / Pregled opreme

Pregled i održavanje opreme za rad na visini

uže

Usluge koje nudimo:

PREGLED ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu od pada sa izradom Zapisa o opremi:

  • Potpuna telesna uprega SRPS EN 361
  • Kaiš za pozicioniranje (podesivo obuhvatno uže) SRPS EN 358
  • Apsorberi energije SRPS EN 355
  • Zaštita protiv pada sa visine (Sidrište) SRPS EN 795 klase B
  • Obuhvatno uže SRPS EN 354
  • Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom SRPS EN 360
  • Spojnice (Karabiner, konektor, kuke) SRPS EN 362

 

Sve komponente sistema moraju da budu pregledane pre svake upotrebe. Detaljna godišnja provera je, takođe, neophodna i to od strane za to ovlašćene kompetentne osobe a sve prema uputstvima proizvođača. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u ispravnost bilo kog pojedinačnog dela opreme, odmah je povucite iz upotrebe.


Meki delovi opreme (trake, užad, pojasevi…) se vizuelno pregledaju i utvrđuje se da li postoje znaci istrošenosti, a naročito: zasecanje, spaljenost, promena boje, prisustvo svih oznaka. Čvrsti delovi opreme (D-prstenovi, karabineri...) se pregledaju i utvrđuje se da li postoje znaci korozije, deformacije, pukotine ili druga oštećenja.

Podatke o opremi upisivati i čuvati u ‘’ličnoj karti’’ svakog pojedinačnog dela, uključujući serijski broj proizvoda, datum kupovine i datum inspekcije a sve u skladu sa Zakonom o BZR. Opremu čuvati pod u zaključanom, suvom, čistom i ventilisanom prostoru van direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

Pogledajte na Youtube kako izgleda pregled opreme za zaštitu od pada

Jednostavan metod provere opreme je uz pomoć ’’I-Safe’’ - a – Inteligentni sigurnosni sistem

Saznajte više o i-Safe opremi...

i-Safe

Većina opreme za zaštitu od pada je RFID opremljena, što menadžerima za BZR omogućava brzu i jednostavnu proveru opreme na terenu.

Zahtev za pregledom (inspekcijom) ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu od pada

 

 

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube