i-Safe

Pregled opreme za zaštitu od pada

i-Safe

Bilo da ste odgovorni za jedan građevinski objekat, proizvodnu fabriku ili lanac naftnih bušotina, sprovođenje programa zaštite je izazov.

  1. Kako da budete sigurni da je svaki komad opreme koji ste poslali na lice mesta savremen i pravilno isproban?
  2. Kako da znate da li odgovarajuća oprema dospeva do odgovarajućeg posla u pravo vreme?
  3. Kako da se nosite sa dokumentacijom o organizacionoj efikasnosti,odgovornosti i dokazu o ispunjavanju zadataka?

Ukratko, kako da dobijete potrebne informacije da efektno sprovedete program zaštite?

Predstavljamo... i-Safe Inteligentni Sistem Zaštite

Revolucionarni I-sejf Inteligentni Sistem Zaštite od DBI-SALA povećava efektnost i smanjuje troškove vašeg programa bezbednosti i zdravlja na radu pomoću inteligentne tehnologije bazirane na internetu. Sistem Vam omogućava da lako beležite i pristupate informacijama o inspekcijama, inventaru i podacima o kupovini. Pratite zaduženja o opremi po radniku ili lokaciji. Pregledajte ili daunloudujte uputstva, pravilnike i jos mnogo toga...

Inteligentna tehnologija Vam daje kontrolu

I-sejf olakšava Vaš posao i dopunjuje Vaš program zaštite pomoću:

Praćenja inspekcija

* Podaci o inspekcijama koji se stalno dopunjuju o pouzdanosti i bezbednosti proizvoda
* Verifikacioni sistemi za usavršavanje ispunjavanja zadataka
* Elektronski dosije o praćenju i proverama proizvoda

Kontrole inventara

* Prati opremu na licu mesta ili širom sveta
* Pravilno upravljanje dobrima bez papirologije
* Laki povraćaj informacija za kontrolu inventara
* Prevencija krađa i divezija

Informacionog menadžmenta

* Pravovremena podrška na vebsajtu za konsultativna bezbednosna rešenja
* Momentalni pristup najbitnijim informacijama u vezi sa usavšenom logistikom i sigurnosnim menadžmentom
* Odgovornost po proizvodu i stanje inspekcije po poslu

i-Safe promoviše:

* BEZBEDNOST - obezbeđuje osavremenjenu, proverenu opremu za radnike
* ISPUNJAVANJE ZADATAKA - podržava pravilno rukovođenje i kontrolu podataka za odgovornost
* PRODUKTIVNOST - dobavlja pravu opremu na pravo mesto u pravo vreme
* KONTROLU TROŠKOVA- obezbeđuje usavršeni pristup potrebnim informacijama

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube