Home / MEDICINA RADA / Profesionalne bolesti

Професионалне болести

doktor

Photo by NEC Corporation of America with Creative Commons license

Нови правилник објављен у Сл. гл. 06.03.2019.: Правилник о утврђивању професионалних болести (Сл. гласник РС бр. 14/19)

Стари правилник који је престао да важи: Правилник о утврђивању професионалних болести ("Службени гласник РС", број 105/03)

Овде погледајте НАЦРТ Критеријума за признавање професионалних болести на српском и на енглеском.

Овај документ је направљен као водич и извор информација за клиничаре, лекаре медицине рада, лица за безбедност и здравље на раду, научнике, социјалне партнере, државне органе и друге здравствене раднике који су одговорни или заинтересовани за дијагнозу професионалних болести.

Коментаре и савете у вези са овом публикацијом треба слати написмено, намењено Начелнику одељења, на:

European Commission,

Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,

Directorate F (Social Dialogue, Social Rights, Working Conditions, and Adaptation to Change),

Unit F.4 (Health, Safety and Hygiene at Work):

Euroforum building,

10, rue Robert Stumper,

L-2557 Luxembourg

 

У документу на енглеском језику, за претрагу користите странице документа 266-276 и 1-4.

Ради лакшег сналажења у НАЦРТ-у Критеријума за признавање професионалних болести, можете да пратите следећу табелу у којој су штетности и болести поређане по абецедном реду:

Ознака Прилога Страница документа Штетност/Болест
Прилог 1- 301.21, 301.22
302, 306, 308
217 Азбестоза (301.21), Мезотелиом узрокован инхалацијом азбестне прашине (301.22), Компликације азбестозе у форми бронхијалног карцинома (302), Фиброзне болести плеуре, са респираторном рестрикцијом, узроковане азбестом (306), Карцином плућа узрокован инхалацијом азбестне прашине (308)
Прилог 1 109.01 53 Азотна киселина
Прилог I 100 18 Акрилонитрил
Прилог 1- 304.01 228 Алергијски алвеолитис изазван спољашњим узроцима (екстринсик алергијски алвеолитис)
Прилог 1-304,07 248 Алергијски ринитис изазван алергенима са радног места
Прилог I-129.02 176 Алифатични амини и њихови халогени деривати
Прилог I 116 92 Алифатични или алициклични угљоводоници из терпентина (петролеја, белог шпиритуса) и бензина
Прилог I 125 143 Алифатични нитродеривати
Прилог 1-406 278 Амебијаза
Прилог 1 109.03 57 Амонијак
Прилог I-131 185 Антимон и његови деривати
Прилог I 129.01 173 Ароматични амини и ароматични хидразини и њихови халогени, фенолни, нитратни, нитритни и сулфонски деривати
Прилог I 130.01 178 Ароматични нитродеривати угљоводоника
Прилог 1 101 20 Арсен и његова једињења
Прилог I 121 129 Ацетон, хлорацетон, бромоацетон, хексафлуороацетон, метилетилкетон, метил-н-бутилкетон, метилизобутилкетон, диацетоналкохол, мезитилоксид, 2-метилциклохексанон
Прилог I 126.01 144 Бензен и његова сродна једињења дефинисана формулом CnH2n-6
Прилог I 128.05 170 Бензохинони
Прилог 1 102 22 Берилијум (глуцинијум) и његова једињења
Прилог I 504 300 Болести изазавне атмосферском компресијом или декомпресијом
Прилог I 115.02 85 Бром
Прилог 1-310 255 Бронхо-плућне болести изазване прашином базичне шљаке
Прилог 1-309 252 Бронхо-плућне болести изазване прашином или парама алуминијума или његових једињења
Прилог- 303 226 Бронхо-пулмонална обољења изазвана инхалацијом тврдих метала
Прилог 1-403 267 Бруцелоза
Прилог I 506.12 315 Бурзитис олекранона
Прилог I 506.13 319 Бурзитис рамена
Прилог I 118 116 Бутил, метил и изопропил алкохол
Прилог I 114 81 Ванадијум или његова једињења
Прилог I 126.03 155 Винилбензен и дивинилбензен
Прилог 1-404 269 Вирусни хепатитис
Прилог I-133 190 Водониксулфид (сумпорводоник)
Прилог I- 135 192 Енцефалопатије узроковане органским растварачима које нису описанe у другим поглављима
Прилог I-132 188 Естри азотне киселине
Прилог I 119 119 Етиленгликол, диетиленгликол, 1,4 - бутандиол и нитро деривати гликола и глицерола
Прилог 1 107 44 Жива и њена једињења
Прилог 1 104.03 33 Изоцијанати
Прилог 1-401 256 Инфективне паразитарне болести преносиве на човека са животиња или остатака животиња
Прилог I 115.04 87 Јод
Прилог 1 105 36 Кадмијум и његова једињења
Прилог 1-305,01 249 Канцерогене болести горњег респираторног тракта изазване прашином дрвета
Прилог 1 103.02 27 Карбонилхлорид, карбонилдихлорид, угљенмоноксидхлорид (фозген)
Прилог I 502.01 и 502.02 291 Катаракта изазвана топлотним зрачењима (502.01), Оболење коњуктиве након излагања ултраљубичастом зрачењу (502.02)
Прилог I-201.01-201.09 198 Кожна обољења и рак коже које узрокују: чађ, катран, битумен, угаљ, антрацен или њихова једињења, минерална и друга уља, сирови парафин, карбазол и њихова једињења, нуспроизводи дестилације угља
Прилог 1 108 49 Манган и његова једињења
Прилог I 120 121 Метилетар, етилетар, изопропилетар, винилетар, дихлоризопропилетар, гвајакол, метилетар и етилетар етиленгликола
Аnnex I 507 333 Минерсов нистагмус
Прилог I 503 298 Наглувост и глувоћа изазвни буком
Прилог I 126.02 152 Нафтален и његова сродна једињења дефинисана формулом CnH2n-12
Прилог I 128.02 166 Нафтоли или сродна једињења или његови халогени деривати
Прилог I 110 59 Никл и његова једињења
Прилог I- 130.02 183 Нитродеривати фенола и сродна једињења
Аnnex I 508 333 Обољења изазвана јонизујућим зрачењима
Прилог I 506.23 326 Обољења која су настала као последица пренапрегнутости мишића и тетивних припоја
Прилог I 506.22 324 Обољења која су настала као последица пренапрегнутости перитендинума
Прилог I 506.21 323 Обољења настала као последица пренапрегнутости тетивних овојница
Прилог I 506.10 310 Обољења периартикуларних овојница изазваних притиском, Обољења периартикуларних овојница као последица притиска
Прилог 1 109.02 55 Оксиди азота
Прилог I 112 66 Олово и његова једињења
Прилог I 122 131 Органофосфатни естри
Прилог I 123 136 Органске киселине
Прилог 1-407 280 Остале заразне болести узроковане радом на превенцији болести, здавственој заштити, помоћи у кући и другим сличним активностима са доказаним ризиком од инфекције
Прилог I 505.01 и 505.02 306 Остеоартикуларана обољења руку и ручних зглобова изазваних механичким вибрацијама (505.01), Ангионеуротски сндром изазван механичким вибрацијама (505.02)
Прилог I 506.30 327 Оштећење менискуса при дужем врeменском периоду рада у чучећем и клечећем положају
Прилог I 506.40 329 Парализа нерава као последица притиска
Прилог 1-304.02 235 Плућне болести узроковане удисањем прашине из памука, лана, конопље, јуте и других влакнастих биљака и отпадака од шећерне трске
Прилог 1-301.31 224 Пнеумокониозе изазване силикатном прашином
Прилог I-136 196 Полинеуропатије узроковане органским растварачима којe нису описанe у другим поглављима
Прилог I 506.11 311 Препателарни и субпатерални бурзитис
Прилог 1-304,06 245 Професионална астма
Прилог 1- 202. 201 Професионалне болести коже изазване доказаним алергенима или иритансима који нису описани у осталим поглављима
Прилог 1-304.04 240 Респираторне болести узроковане удисањем прашине кобалта, калаја, баријума и графита
Прилог 1-304,05 244 Сидероза
Прилог 1-301.11 и 301.12 214 Силикоза и силикотуберкулоза
Прилог I 506.45 330 Синдром карпалног тунела
Прилог I 113.01 и 113.02 73 Сумпорна киселина и оксиди сумпора
Прилог 1-402 265 Teтанус
Прилог 1-405 274 Туберкулоза
Прилог I 113.03 77 Угљендисулфид
Прилог 1 103.01 25 Угљенмоноксид
Прилог I 128.01 163 Феноли и сродна једињења или њихови халогени деривати
Прилог I 115.05 88 Флуор и његова једињења
Прилог I 124 140 Формалдехид
Прилог I 111 62 Фосфор и његова једињења
Прилог 117 99 Халогени деривати алифатичних или алицикличних угљоводоника
Прилог I 128.03, 128.04 168 Халогени деривати алкиларилоксида и халогени деривати алкиларилсулфоната
Прилог I 127 158 Халогени деривати ароматичних угљоводоника
Прилог I 115.01 83 Хлор
Прилог 1 106 40 Хром и његова једињења
Прилог 1-307 250 Хронични опструктивни бронхитис или емфизем код рудара који раде у подземним рудницима угља
Прилог 1 104.02 31 Цијаниди и њихова једињења
Прилог 1 104.01 29 Цијановодонична киселина (цијановодоник, пруска киселина)
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube