Home / RAD NA RAČUNARU / Ergonomija

Ergonomija

тастатура

Foto: Thibault: “Cut!”

Tokom miliona godina evolucije homo sapiens je dotrčao do kancelarijske stolice i napravio svom telu najveću nepravdu - stavio ga izvan aktivnosti i u ropstvo uređaja koji ga okružuju. U spas stiže ergonomija – nauka koja čoveku prilagođava njegovo okruženje.

Kombinujući tehnološka dostignuća i naučna saznanja o ljudskom telu i psihi, ergonomija prožima našu svakodnevicu kroz oblikovanje i prilagođavanje predmeta koji nas okružuju.
Pre oblikovanja radnog mesta, potrebno je utvrditi njegove zahteve, odnosno, kome je namenjeno, koje su karakteristike postojeće radne opreme, kao i koji su dodatni alati potrebni. Ipak, neki standardi postoje i uz njihovu ćete primenu sprečiti pojavu savremenih kancelarijskih boljki.

STO – preporučljiva visina stola za odrasle osobe je do 80 cm, ali raspon visine zavisi od onoga što se pretežno radi. Takođe je važno da ručni zglobovi prilikom korišćenja tastature budu ravno položeni, kako bi se izbeglo grbljenje prema napred ili sleganje ramenima.

STOLICA – prava ergonomska stolica treba da ima mehanizme za prilagođavanje visine sedišta i naslona kao i 5 točkića za bolju pokretljivost. Visina same stolice treba da omogući stopalima da se odmaraju na podu čak i kada su noge ispružene.

Ekran

Karakteri na ekranu moraju da budu dobro definisani, jasno uobličeni, odgovarajuće veličine i sa odgovarajućim razmacima između karaktera i redova.

Slika na ekranu mora da bude stabilna, bez treperenja ili drugih oblika nestabilnosti.

Svetlosna jačina karaktera i/ili kontrast između karaktera i pozadine moraju da budu lako podesivi od strane zaposlenog i prilagodljivi uslovima radne okoline.

Ekran mora da bude podesiv u horizontalnoj i vertikalnim ravnima u skladu sa potrebama zaposlenog.

Posebno postolje za ekran ili podesivi sto moraju da budu obezbeđeni.

Na ekranu ne sme da bude odbleska ili refleksije koji mogu da budu neprijatni za zaposlenog.

Tastatura

Tastatura mora da bude sa podesivim nagibom i odvojena od ekrana tako da zaposleni može da zauzme udoban radni položaj koji će sprečiti pojavu zamora u rukama.

Ispred tastature mora da postoji dovoljno prostora za oslonac šaka i ruku zaposlenog.

Tastatura mora da ima mat površinu da ne bi izazvala odblesak svetlosti.

Raspored i karakteristike tastera treba da budu takvi da olakšaju upotrebu tastature.

Simboli na tasterima moraju da imaju odgovarajući kontrast u odnosu na tastere i da su čitljivi iz predviđenog položaja za rad.

Radni sto ili radna površina

Radni sto ili radna površina moraju da imaju dovoljno veliku površinu koja neće izazivati odblesak i da omogućavaju fleksibilan raspored ekrana, tastature, dokumenata i prateće opreme.

Držač dokumenata mora da bude stabilan, podesiv i postavljen na način koji će neophodne pokrete glave i očiju svesti na minimum.

Za zaposlenog mora da bude obezbeđeno dovoljno slobodnog prostora tako da može da zauzme udoban položaj pri radu.

Radna stolica

Radna stolica mora da bude stabilna i da omogućava zaposlenom slobodu pokreta i udoban položaj.

Visina sedišta mora da bude podesiva.

Naslon mora da bude podesiv u pogledu visine i nagiba.

Oslonac za stopala mora da bude obezbeđen zaposlenima koji žele da ga koriste.

 

ergonomija

 

 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 106/2009 od 17.12.2009. godine.

 

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom ("Službeni glasnik RS", broj 93/13)

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube