Home / RAD NA VISINI / Horizontalne linije života

Horizontalne linije života

 

Privremene i fiksne horizontalne ’’linije života’’ spadaju u sredstva kolektivne zaštite.

Ova sidrišta se sastoje od kabla/užeta/čeličnog profila razapetog između 2 tačke kačenja koje se nalaze u istom nivou i pokretnog sidrišta i omogućavaju da se korisnik na nju zakači uređajem za zaustavljanje pada (npr. apsorberom energije). Omogućava horizontalno kretanje (na krovu, unutar hale…)

 


Industrijski standardi nalažu da ih moraju postavljati ovlašćeni instalateri. Sila udara koja se javlja pri padu je nekoliko puta veća nego kada se upotrebljava jednostavno sidrište. Takođe i prostor za slobodan pad je duži. Usled svega toga, brojni faktori se moraju uzeti u obzir: broj korisnika linije života, konektori, apsorpcija energije…

 

 


U svetu koji se konstantno menja, odgovaranje današnjim sigurnosnim izazovima kao i naslućivanje sutrašnjih je svrha novog evolutivnog/naprednog sigurnosnog užeta od DBI-SALE....

 

EZ lajn je najjednostavniji i najbrži sistem sigurnosnog užeta za postavljanje, uklanjanje i čuvanje na današnjem tržištu. Rasklopni sistem omogućava brzo postavljanje i rasklapanje. Kompletan EZ lajn sistem dug oko 18 metara se lako sklapa u kutiju jednostavnu za nošenje - tako se eliminišu veliki i nezgrapni namotani kablovi.

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube