EZ-Lajn privremena horizontalna linija života

EZ lajn je najjednostavniji i najbrži sistem sigurnosnog užeta za postavljanje, uklanjanje i čuvanje na današnjem tržištu. Inovativni sklopivi dizajn EZ lajna omogućava korisniku brzo i efikasno postavljanje nezavisno od dužine užeta za nekoliko sekundi, a sklapanje je isto tako brzo. Kompletan EZ lajn sistem je dugačak oko 18 metara, lako se sklapa u kutiju jednostavnu za nošenje, tako da se eliminišu veliki i nezgrapni namotani kablovi koji su komplikovani za postavljanje, premeštanje i čuvane. Štaviše, EZ lajn je težak samo 11 kg, što znači da je 33% lakši od standardnih sistema, pa je tako lakši za upotrebu i doprinosi zadovoljstvu radnika.

Instaliranje/postavljanje je gotovo u četiri jednostavna koraka: 1) Pričvrstite EZ-Lajn karabinerom za tačku kačenja 2) Pritisnite dugme za zaključavanje koji izbacuje uže i idite do druge tačke kačenja 3) Pričvrstite kućište EZ-Lajna karabinerom za drugu tačku kačenja 4) Zategnite uže pomoću ugrađene ručke.

  • Sklopivo uže se jednostavno izvlači prilikom postavljanja i sklapa pomoću ugrađene drške
  • Podesite dužinu koja vam odgovara (dužina do 18 metara)
  • Kompletan sistem se sklapa u kutiju jednostavnu za nošenje - nema više zamršenih kablova
  • Ugrađeni indikatori za zatezanje i indikatori pada olakšavaju postavljanje i proveru
  • 33% lakši od standardnih sistema
  • Omogućava horzontalno kretanje bez upotrebe ruku i konstantnu zaštitu za dva korisnika po namotaju, do 6 korisnika po sistemu

Pogledajte detaljne informacije

Pogledajte na Youtube snimak načina upotrebe

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube