Horizontalne linija života

Fiksne Horizontalne linije života

pogledati: http://www.capitalsafety.com

U svetu koji se konstantno menja, odgovaranje današnjim sigurnosnim izazovima i naslućivanje sutrašnjih je svrha novog evolutivnog/naprednog sigurnosnog užeta od DBI-SALE.

Nezavisno od radnog okruženja, „Evolucija“/“Evolušn“ obezbeđuje sigurnost osoblja u pokretu ne smanjujući njihovu pokretljivost, usaglašavajući se sa izgledom zgrade na kojoj je postavljena. Ništa ne može zaustaviti „Evoluciju“ – to nije samo teorija, već deo svakodnevnog života.

Kao stručnjak za fiksne sisteme, DBI-SALA je izuzetno specijalizovana u oblasti sprečavanja pada, konstantno se usavršavajući što čini već više od 30 godina u ovoj oblasti. DBI-SALA pruža potpuna i prilagođena rešenja za obezbeđivanje sigurnog pristupa i rada na visini.

Primarni zadatak profesije može se odnositi na ličnu bezbednost, ali DBI-SALA se takođe usredsredila na kvalitet dizajna svojih stalno postavljenih sistema. Ovaj pristup, pored garantovane maksimalne bezbednosti, čini da se ovi sistemi uklope sa okolinom. Ovo je naročito slučaj sa novim ovde predstavljenim, evolutivnim sigurnosnim užetom, koje se integriše sa arhitektonskim rešenjima koji su smeli i inovativni, bez dovođenja u pitanje bezbednosti radnika koji ga koriste. Kada je pričvršćeno za zgradu, ovo sigurnosno uže pruža veliku slobodu pokreta osoblju od kojeg se zahteva rad na visini. DBI-SALA je projektovala „Evoluciju“ sa inovativnošću na umu – idealna je za skoro sve konstrukcije, poboljšava pokretljivost duž užeta, efikasno štiti radnike od pada i diskretna je – uklapa se u konstrukciju bez ugrožavanja arhitektonske estetike.

Svi delovi evolutivnog sigurnosnog užeta su napravljeni prema sistemu kontrole kvaliteta ISO 9001 i prolaze kroz striktnu proveru. Štaviše, sigurnosno uže je projektovano da bude u skladu sa sledećim internacionalnim sigurnosnim standardima:
EN795 klasa C, ANSI Z359.1, CSA Z259.16, AS/NZS 1891 delovi 2 i 4.

Sa „Evolucijom“, kao ekspert u oblasti zaštite od pada, DBI-SALA inauguriše novu generaciju fiksiranih horizontalnih sigurnosnih užadi i odlazi korak dalje od uobičajenih tržišnih standarda.


Za rad na krovovima ili kranovima, rad u avionskim hangarima, prilikom održavanja mostova ili utovara tereta – svih aktivnosti koje zahtevaju od profesionalaca da rade na visini. Da bi se obezbedila maksimalna sloboda pokreta, od vitalne je važnosti da oni imaju osiguran pristup sigurnosnom užetu pričvršćenom za konstrukciju. Ovo im omogućava da konstantno budu povezani, tako da mogu da nastave sa radom bez ikakve potrebe da se diskonektuju/odvežu.

Postavljanje je lako, a „Evolucija“ je naročito fleksibilan sistem za one kompanije koje zahtevaju zaštitu na radnom mestu, bez ikakve štete nanete zgradama ili konstrukcijama na koje se uže postavlja.


Na vrhu „Evolucije“


* Lako i precizno postavljanje na bilo koje mesto: zidove, podove, plafone, napolju i unutra. Produženi asortiman apsorpcionih ili „prevrnutih“ držača napravljenih za strukture kao što su trapezoidne krovne ploče, ili stojeći šavni/zavareni krovovi. U takvim slučajevima, držači smanjuju otpor i doprinose čuvanju zgrade
* Uzvodni simulacioni sistem: Softver dizajna je specijalno razvijen za „Evoluciju“. Simuliranjem potrebnih razdaljina i moguće visine pada, ovaj softver potvrđuje kompatibilnost struktura sa užadima bez obzira na kompleksnost kombinacija. Softver verifikuje da je celokupan sistem prilagođen u odnosu na broj korisnika i da su sile otpora na krajevima podržane od strane stukture. DBI-SALA veruje da se sigurnosno uže mora prilagoditi zgradi, a ne obratno.
* Kompletna adaptibilnost: Za „Evoluciju“, DBI-SALA je razvila raznovrstan i proširen asortiman krivulja, centralnih držača i držača na krajevima, omogućavajući sigurnosnom užetu da veoma precizno prati linije zgrada, istovremeno ispunjavajući sigurnosne zahteve. Apsorber visokog kapaciteta čini mogućim upotrebu sigurnosnog užeta na velikim razdaljinama; ovo je idealno rešenje za hangare ili na dokovima za istovar. Evolutivno sigurnosno uže može istovremeno biti korišćeno sa uređajima za zaštitu od pada kojima se kabl automatski vraća u prvobitni položaj.
* Ekonomično i pouzdano: Tehničke mogućnosti užeta čine mogućim povećavanje razdaljine izmedju centralnih držača, smanjujući tako troškove postavljanja bez ugrožavanja bezbednosti. Moguće je i direktno postavljanje sigurnosnog užeta na metalne krovne površine bez bušenja istih ili pravljenja bilo kakvih izmena.
* Visok nivo produktivnosti zahvaljujući jedinstvenom metodu apsorpcije pritiska (LEAP) i asortimanu apsorbera koji mogu biti prilagodjeni svakoj postavci sigurnosnog užeta.
* Profesionalnost u svakoj situaciji – „Evolucija“ se postavlja na licu mesta uz pomoć obučenih i proverenih stručnjaka DBI-SALE, koji pružaju celokupne usluge od prvobitnog nacrta postavljanja do periodičnog proveravanja užeta, uključujućii čak i obuku korisnika.

Nova generacija apsorpcionih sistema

DBI-SALA se naročito fokusirala na apsorpciju u razvoju LEAP sistema za „Evoluciju“.

Konstruisana da pruži ravnomeran nivo rasipanja pritiska, L E A P omogućava apsorberu da linearno i glatko redukuje/smanji sile. Kalibrisanje može biti podešeno na različite načine (prema potrebi), a u odnosu na specifičnu konfiguraciju i upotrebu sigurnosnog užeta. Sve ovo znači da će sistem apsorbovati/upiti količinu energije/pritiska potrebnog da obezbedi sigurnost i radnika i strukture/konstrukcije. Štaviše, a ovo je novost, ovaj sistem je sposoban da izdrži više sukcesivnih padova.
„Evolucija“/“Evolušn“ sadrži:

* Inovativni dizajn uz savršenu integraciju sa sredinom. Izuzetno kompaktne komponente.
* Materijal najboljeg kvaliteta otporan na rđu za nemerljivu dugotrajnost.
* Kompatibilnost sa ranijim sistemima od PROTEKTE, DBI-SALE, omogućavajući kontinuiranu upotrebu postojećih sistema.
* Laka pokretljivost na pravim linijama ili u krivinama.

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube