Home / RAD NA VISINI / LZS za rad na visini

Oprema za rad na visini

LZS 2

НОВО


Отпочели смо са одржавањем БЗР тренинга, семинара, радионица... за лица за БЗР, менаџере људских ресурса, руководиоце, директоре, запослене на обуци за Лица за БЗР...


Више на линку: 
http://www.beopreventiva.com/usavrsavanje-znanja-lice-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

 

Zaustavljanje pada

Termin ‘’sprečavanje pada’’ se odnosi na širok spektar obaveza Poslodavca u cilju smanjenja povreda na radu uzrokovanih padom pri radu na visini i štetama koje usled toga nastaju.

Eliminisanje mogućnosti pada kolektivnim zaštitnim merama je neophodno preduzeti kad god je to moguće. Kolektivne mere zaštite je potrebno predvideti već pri projektovanju, kao i Elaboratom o uređenju gradilišta.

Kolektivne mere zaštite pri radu na visini nije uvek moguće primeniti. U tom slučaju, lična zaštitna sredstva za zaustavljanje pada se moraju primeniti.

Lično zaštitno sredstvo za zaustavljanje pada zahteva trening kako bi bilo efikasno i sigurno.

Sistem za zaustavljanje pada mora da limitira silu udara na radnika na manje od 600 daN.

Osnove zaustavljanja pada
Ceo sistem za zaustavljanje pada sadrži sidrište, pojas za celo telo (potpuna telesna uprega), konektore (karabinere) i uređaj za zaustavljanje pada. Mnogobrojni su faktori o kojima treba voditi računa pri odabiru sistema: prostor za slobodan pad, prepreke na koje možete naići (zid, kamion, oštre ivice…), izdržljivost tačke kačenja (sidrišta), njihanje pri padu i mnogi drugi faktori.

 

Komponente sistema za zaustavljanje pada:

   

Pojas za celo telo

Uređaj za zaustavljanje pada

   
   

Sidrište

Oprema za spasavanje

   

Standardi za zaustavljanje pada:

SRPS EN 795: Sidrišta

SRPS EN 362: Konektor (karabinjer)

SRPS EN 355:  Absorber energije

SRPS EN 353-1: Čvrste vertikalne sigurnosne linije

SRPS EN 353-2: Fleksibilne vertikalne sigurnosne linije

SRPS EN 360: Samopritežuće uže

SRPS EN 361: Pojas za celo telo

SRPS EN 358: Opasač oko struka/obuhvatno uže

 

GRAĐEVINA - Spisak potrebne opreme.

Industrija NAFTE i GASA - Spisak potrebne opreme.

TRANSPORT - Spisak potrebne opreme.

INDUSTRIJA (opšte) - Spisak potrebne opreme.

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube