Home / RAD NA VISINI / Pojasevi za rad na visini

Pojasevi za rad na visini

Potpuna telesna uprega (pojas za celo telo) SRPS EN 361

Opasač oko struka za vertikalno pozicioniranje SRPS EN 358

Pojas za celo telo SRPS En 361 ima sledeće važne delove:

  • Nožne trake
  • Ramene trake
  • Leđni D-prsten za sprečavanje pada

Pojas može da ima:

  • Prednji (grudni ili stomačni) D-prsten
  • Opasač oko struka za vertikalno pozicioniranje SRPS EN 358 sa bočnim D-prstenovima za pozicioniranje

Pojasevi specifične namene:

  • Pojas od Kevlara za rad blizu izvora toplote / zavarivanje

  • Pojas za rad u Ex zonama


Sistem za zaustavljanje pada mora OBAVEZNO biti zakačen za pojas SAMO upotrebom leđnog D prstena ili grudnog prstena (ukoliko postoji) predviđenih za te svrhe.
Dva D prstena na opasaču oko struka smeju da se upotrebljavaju SAMO za kačenje obuhvatnog užeta za pridržavanje (pozicioniranje) pri radu (ostavljajući pri tom radnikove ruke slobodnim za obavljanje radnih zadataka) i na njih se NIKADA ne kači sistem za zaustavljanje pada.

 

Dva su osnovna tipa uprtača: opasač oko struka i pojas za celo telo. Opasač oko struka služi za pozicioniranje i ne sme se upotrebljavati za zaustavljanje pada. Ukoliko postoji i najmanja mogućnost za pad, isključivo pojas za celo telo (potpuna telesna uprega) mora biti upotrebljen.

Opasač oko struka SRPS EN358           Pojas za celo telo SRPS EN361


UPOZORENJE – OPASNO
Stomačni “D” prsten NE služi za kačenje sistema za zaustavljanje pada. Ovaj “D” prsten služi za kontrolisano spuštanje (SRPS EN341) ili vertikalno pozicioniranje (SRPS EN358)

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube