Home / RAD NA VISINI / Sidrišta

Sidrišta

SIDRIŠTA standard SRPS EN795


Sidrišta jesu sredstva uz čiju pomoć korisnik povezuje sistem za zaustavljanje pada sa svojim pojasom na sigurnu tačku kačenja na strukturama koje su dovoljno čvrste.

Postoji 5 vrsta sidrišta:

Klasa A se deli na dve podklase:
A1: strukturalna sidrišta za vertikalne, horizontalne i površine pod nagibom (zid, stub...)

A2: strukturalna sidrišta za kose krovove (površine pod nagibom)

 

 

Klasa B: privremena sidrišta

 

 

Klasa C: sidrišta za horizontalne linije života (nagib ne veći od 15 stepeni)

 

 

Klasa D: pokretno sidrište na fiksnom uređaju


 

 

Klasa E: sidrišta za upotrebu na horizontalnim površinama (ne više od 5 stepeni u odnosu na horizontalu)

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube