Home / RAD NA VISINI / Oprema za spasavanje

Oprema za spašavanje

PLAN SPAŠAVANJA

Pre početka bilo kog rada na visini/dubini OBAVEZNO je da predvidite način spašavanja zaposlenog kojem bi bio zaustavljen pad. Zaposleni koji je pao i ostao da ‘’visi’’, verovatno neće moći da se samospašava. Spašavanje ne sme da bude komplikovano i rizično.

ZAŠTITA OD PADA – PLAN SPAŠAVANJA

  • Radni scenario (šta i kako se radi...)
  • Planiranje spašavanja
  • Oprema za spašavanje
  • Veštine i utreniranost spasilaca

Kad god se koriste LZS, mora da postoji plan za spašavanje!

  • Morate da budete sposobni da spasete nekoga u što kraćem vremenskom roku
  • Identifikujte normalne uslove i ovlašćenja
  • Definišite plan uzimajući u obzir predvidivi rizik
 
Pogledajte o spasavanju na ovom linku a opremu pogledajte ovde.
 
Preporučujem Rollgliss R350.
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube